TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
SatuMo Oy
y-tunnus: 2886905-1
Nilatie 12, 50120 MIKKELI

Puhelin: +358 400 645 805
satu.toronen@satumo.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

SatuMo Oy
Satu Törönen
Nilatie 12
50120 MIKKELI
Puhelin: +358 400 645 805
satu.toronen@satumo.fi

REKISTERIN NIMI
SatuMo Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on SatuMo Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen satumo.fi sivuston kautta yhteyttä ottaneiden asiakkaiden antamin tiedoin.Tietoja voidaan käyttää SatuMo Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, asiakasviestintään sekä henkilökohtaisemman sisällön tarjoamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää SatuMo Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. SatuMo Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan SatuMo Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

SatuMo Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä sähkopostitse SatuMo Oy:lle osoitteeseen asiakaspalvelu@satumo.fi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

- Nimi
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Yrityksen Nimi ja kotisivuosoite

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan:

- SatuMo Oy:n verkkosivujen käyttäjien oman ilmoituksen perusteella

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta SatuMo Oy:n tai sen yhteistyökumppanien ulkopuolisille tahoille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteri on tallennettuna sähköiseen muotoon. Sen tietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisterin laajat käyttöoikeudet on rajattu vain SatuMo Oy:n palveluksessa oleville, asiakastietoja työssään käsitteleville työntekijöille.

TIETOJEN SÄILYTYS
Rekisterissä olevia tietoja säilytetään toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista.

TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Asiakas voi pyytää omat tietonsa nähtäväksi ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään: SatuMo Oy, Satu Törönen, Nilatie 12, 50120 MIKKELI tai satu.toronen@satumo.fi.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena, osoitteeseen: SatuMo Oy, Satu Törönen, Nilatie 12, 50120 MIKKELI tai satu.toronen@satumo.fi.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Henkilötietolain 30 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tulee lähettää suullisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

EVÄSTEET
Sivustolla käytetään evästeitä (englanniksi Cookies), joiden tehtävä on parantaa ja nopeuttaa kävijäkokemusta sekä kehittää verkkosivuja käyttäjäystävällisemmiksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.