Asiantuntijapalvelut suunnittelusta toteutukseen

Saat kauttamme kokonaisuuden, et vain osia siitä: suunnittelun, toteutuksen, projektinhallinnan ja ylläpitopalvelut laite- ja palvelukokonaisuuksille.

Terveysteknologia & digitaalisuus

Mika Hokkanen
Terveysteknologia & digitaaliset lukitusjärjestelmät

Yhteystiedot
Puhelin +358 50 300 6247
mika.hokkanen@satumo.fi
LinkedIn 
Aiemman työurani pohjalta olen tottunut työskentelemään monenlaisissa tehtävissä, niin asiantuntijana kuin ylläpidossa asiakasrajapinnassa.

Kiinnostukseni turvallisuuteen ja hyvinvointiin ovat peruja jo nuoruudesta ja sen aikaisista harrastuksistani ja kiinnostukseni kohteista.

Osaamistani hoivateknologioiden parissa ovat syventäneet mm. hankkeet, joissa digitaalisuuden käyttöä vanhus- ja terveydenhuollossa on kokeiltu, kuten Koti Turva ja STM:n Kärkihanke. Sote sektorin digitalisaatioita voidaan syventää monin tavoin, josta hyvinä omaehtoisina oppimismatkoina ovat olleet Start-Up yrityksemme kehittämät täysin digitaalinen mobiilikirjaamisalusta sekä etälääkäripalveluiden kehittäminen Pexip alustaa hyödyntäen.

Erilaisten kehittämishankkeiden kautta tutuksi ovat tulleet sekä Tekesin/ Business Finlandin rahoittamien hankkeiden vetäminen että mukana olo ja hankekoordinointi sekä -raportointi  suurissa EU-hankkeissa .

Terveysteknologiassa uskon vahvasti digitaalisten ratkaisujen välttämättömyyteen palveluiden tehostamiseksi ja kustannussäästöpaineiden saavuttamiseksi. En usko läheistyön vähenemiseen esimerkiksi vanhustenhoidossa, enemmänkin tahdon olla mukana kehittämässä palveluita, jotka tarjoavat turvaa ja ihmisarvoista elämää kaikille mahdollistaen entistä tehokkaamman ja oikea-aikaisemman palvelun tarjoamisen. Henkilökohtaisen tilan seuranta ja työtä helpottavien digitalisten ratkaisujen hyödyntäminen ovat jo nykyään mahdollisia ja riittävän kustannustehokkaita selkeiden hyötyjen ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi.

Kameraa Sensorina käyttävien ratkaisujen yleistyminen, esimerkiksi  kotihoidossa, on turvallisuustekijä, jota jo laajasti hyödynnetään mm. Ruotsissa ja Norjassa ja toivottavasti jatkossa entistä laajemmin myös Suomessa. Uskon vahvasti näiden tekniikoiden mahdollistaman turvan lisääntyvän, varsinkin kun koneoppivien AI-pohjaisten alustaratkaisuiden luomat mahdollisuudet lisääntyvät teknologioiden hintojen tullessa alaspäin ja tekniikoiden yleistyessä. Samanaikaisesti koulutuksen kautta myös käyttäjien muutosvastarinta vähenee.


Markkinointipalvelut

Satu Törönen
Tuotteistus, kaupallistaminen, markkinointipalvelut

Aloitin SatuMo Oy:n yrittäjänä vuoden 2018 alussa. Tarjontani asiakkaille on tuotteistus ja markkinointi niiden laajassa mittakaavassa, suunnittelusta toteutukseen. 

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä työskentelin 12 vuotta markkinoinnin ja myynnin parissa kansainvälisen Whirlpoolin sekä kotimaisen Harvian leivissä. Yritysten tuotteiden lisäksi tutuiksi tulivat vahva ja toimiva tiimityöskentely yritysten sisällä ja jälleenmyyjien kanssa. Kummassakin yrityksessä minulla on ollut ilo, onni ja kunnia tehdä töitä upeiden ammattilaisten ja tiimihenkisten kollegoiden kanssa, joka on antanut paljon. Yhteen hiileen puhaltaminen ja selkeä yhteinen päämäärä on ollut motivoivaa tuoden tuloksia ja iloa tekemiseen.

Oma työkokemukseni on voimavara ja apuväline yrittäjänä, jolla voin auttaa ja tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme. Kokemus "pöydän molemmilta puolilta"  ja B2B ja B2C-markkinointi ovat antaneet laajemman kuvan suunnitteluun ja tuottavaan toteutukseen. 

Yhteystiedot
Puhelin +358 400 645 805
satu.toronen@satumo.fi
LinkedIn