Asiantuntijapalvelut suunnittelusta toteutukseen

"Ei pelkästään yritetä, vaan tehdään kunnolla ja tosissaan! Samalla tavalla kuin tekisimme töitä ja tulosta omalle yrityksellemme, näin toimimme myös asiakkaidemme hyväksi. SatuMo Oy on yritys, jonka eritysosaaminen on markkinoinnissa, terveysteknologiassa ja digitaalisissa lukitusjärjestelmissä. Meitä on kaksi asiantuntijayrittäjää, joilla kummallakin on pitkä ja vahva kokemus omasta alastaan. Hanskaamme suunnittelun, toteutuksen ja projektinhallinnan eli saat kauttamme koko paketin.
SatuMon katon alla asuvat sulassa sovussa markkinoinnin asiantuntijapalvelut, terveysteknologiakonsultointi sekä digitaalisten lukitusjärjestelmien asiantuntijuus. Tutustu meihin ja ydinpalveluihimme. Ota yhteyttä, tehdään ratkaisusuunnitelma yrityksesi tarpeisiin."

Satu Törönen, SatuMo Oy.


Terveysteknologia & digitaalisuus

Mika Hokkanen
Terveysteknologia & digitaaliset lukitusjärjestelmät

Yhteystiedot
Puhelin +358 50 300 6247
mika.hokkanen@satumo.fi
LinkedIn 
Aiemman työurani pohjalta olen tottunut työskentelemään monenlaisissa tehtävissä, niin asiantuntijana kuin ylläpidossa asiakasrajapinnassa.

Kiinnostukseni turvallisuuteen ja hyvinvointiin ovat peruja jo nuoruudesta ja sen aikaisista harrastuksistani ja kiinnostukseni kohteista.

Osaamistani hoivateknologioiden parissa ovat syventäneet mm. hankkeet, joissa digitaalisuuden käyttöä vanhus- ja terveydenhuollossa on kokeiltu, kuten Koti Turva ja STM:n Kärkihanke. Sote sektorin digitalisaatioita voidaan syventää monin tavoin, josta hyvinä omaehtoisina oppimismatkoina ovat olleet Start-Up yrityksemme kehittämät täysin digitaalinen mobiilikirjaamisalusta sekä etälääkäripalveluiden kehittäminen Pexip alustaa hyödyntäen.

Erilaisten kehittämishankkeiden kautta tutuksi ovat tulleet sekä Tekesin/ Business Finlandin rahoittamien hankkeiden vetäminen että mukana olo ja hankekoordinointi sekä -raportointi  suurissa EU-hankkeissa .

Terveysteknologiassa uskon vahvasti digitaalisten ratkaisujen välttämättömyyteen palveluiden tehostamiseksi ja kustannussäästöpaineiden saavuttamiseksi. En usko läheistyön vähenemiseen esimerkiksi vanhustenhoidossa, enemmänkin tahdon olla mukana kehittämässä palveluita, jotka tarjoavat turvaa ja ihmisarvoista elämää kaikille mahdollistaen entistä tehokkaamman ja oikea-aikaisemman palvelun tarjoamisen. Henkilökohtaisen tilan seuranta ja työtä helpottavien digitalisten ratkaisujen hyödyntäminen ovat jo nykyään mahdollisia ja riittävän kustannustehokkaita selkeiden hyötyjen ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi.

Kameraa Sensorina käyttävien ratkaisujen yleistyminen, esimerkiksi  kotihoidossa, on turvallisuustekijä, jota jo laajasti hyödynnetään mm. Ruotsissa ja Norjassa ja toivottavasti jatkossa entistä laajemmin myös Suomessa. Uskon vahvasti näiden tekniikoiden mahdollistaman turvan lisääntyvän, varsinkin kun koneoppivien AI-pohjaisten alustaratkaisuiden luomat mahdollisuudet lisääntyvät teknologioiden hintojen tullessa alaspäin ja tekniikoiden yleistyessä. Samanaikaisesti koulutuksen kautta myös käyttäjien muutosvastarinta vähenee.


Markkinointipalvelut

Satu Törönen
Tuotteistus, kaupallistaminen, markkinointipalvelut

Aloitin SatuMo Oy:n yrittäjänä vuoden 2018 alussa. Takana on nyt muutama vuosi yrittäjän mielenkiintoista elämää. SatuMon lisäksi olen tiiviisti mukana kahdessa muussa yrityksessä: Blackfly Oy:ssä sekä Ratsukko Solutions Oy:ssä.

SatuMon ja Blackflyn kautta oma tarjontani asiakkaille on markkinointi sen laajassa mittakaavassa, tarkoittaen mm. kaikkea sitä pohjatyötä, joka on tarve tehdä ennen markkinoinnin varsinaista suunnittelua ja toteutusta: markkinakartoitus, tuotteistus, segmentointi, tuotteiden ylivoimaisen markkinaedun löytäminen, hintapisteanalyysi, ostopolku- ja kanavasuunnittelu, sisältösuunnittelu.... lyhyemmin sanottuna, hyvän ja kestävän pohjan rakentaminen tuotteille ja yritykselle ennen markkinoille menoa.

Ratsukko Solutions Oy:ssä olen pääosakas ja toinen perustajajäsenistä. Yrityksen tuote on Ratsukko, joka on päätoiminnaltaan ratsastuskoulujen varausjärjestelmä ja talliarjen hallintatyökalu. Ratsukko on syntynyt "puolivahingossa", mutta on nykyään sitäkin rakkaampi ja tärkeämpi itselleni henkilökohtaisesti. Tuotteen eteen on tehty lukematon määrä työtunteja ja panostettu myös taloudellisesti, usko on vahva tuotteen menestykseen.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä työskentelin 12 vuotta markkinoinnin ja myynnin parissa kansainvälisen Whirlpoolin sekä kotimaisen Harvian leivissä. Yritysten tuotteiden lisäksi tutuiksi tulivat vahva ja toimiva tiimityöskentely yritysten sisällä ja jälleenmyyjien kanssa. Kummassakin yrityksessä minulla on ollut ilo, onni ja kunnia tehdä töitä upeiden ammattilaisten ja tiimihenkisten kollegoiden kanssa, se on antanut paljon. Yhteen hiileen puhaltaminen ja selkeä yhteinen päämäärä on ollut motivoivaa tuoden tuloksia ja iloa tekemiseen.

Työtehtäväni mainituissa yrityksissä olivat monipuolisia ja antoisia. Paras kokemus syntyi muutaman vuoden pituisen myynnin pestin kautta, kun pääsin tekemään enemmän ja lähemmin töitä asiakkaiden kanssa (b2b) avainasiakaspäällikkönä ja näkemään maailmaa ja käytäntöä myös asiakkaiden näkövinkkelistä ja tarpeiden kautta. Tuo parivuotinen antoi paljon näkemystä myös markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Mottoni on: usko siihen mitä teet, se vie vaikka läpi harmaan kiven ja antaa eväät onnistumiselle!

Asiakkaitamme ajatellen uskon, että oma kokemukseni on voimavara ja apuväline, jolla voin auttaa ja tuottaa lisäarvoa. Mikään ei ole mahtavampi tunne kuin se, että näkee toisten onnistuvan ja lähtevän lentoon omassa busineksessaan, juuri tässä haluan auttaa asiakkaitamme. 

Yhteystiedot
Puhelin +358 400 645 805
satu.toronen@satumo.fi
LinkedIn