SatuMo palveluksessasi - joustavasti ja juuri silloin kun tarvitset!

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

 Jätä suunnittelu ja toteutus ammattitaitoisiin käsiin. 


SISÄLTÖMARKKINOINTI

Hyvä sisältömarkkinointi kertoo yrityksen avainasiat ja pyrkii myynnin kasvattamiseen. Avainasioita ovat mm. miksi yritys on olemassa, mitä se tarjoaa ja kenelle tarkalleen ottaen, mikä on sen erityisosaaminen ja millä keinoin se tuodaan asiakasta hyödyttäväksi tuotteeksi tai palveluksi. Tämä kaikki paketoidaan asiakasta kiinnostavaksi kokonaisuudeksi. 

Kun asiakas löytää helposti tarvitsemansa hyödyn yrityksen ja sen tuotteiden tarinasta, on se ylivoimainen etu sekä yritykselle että asiakkaalle.

MARKKINOINNIN STRATEGINEN SUUNNITTELU

Tuotteet, palvelut, asiakasryhmät ja ehkä myös ideat markinointiin on jo mahdollisesti olemassa, mutta mistä lähdetään liikkeelle?

Markkinoinnin strateginen suunnittelu säästää aikaa ja kuluja. Sillä myös kohdennetaan suunnitellut ja toteutettavat toimenpiteet oikeisiin markkinointikanaviin oikeille asiakasryhmille.


KASVUMARKKINOINTI

Kuten sisältömarkkinointikin, myös kasvumarkkinointi on aina tavoitteellista tekemistä.

Kasvumarkkinointi yhdistää tuotteet ja tuotekehityksen, markkinoinnin ja myynnin yhteen.

Kasvumarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus on kannattava ja pitkälle tähtäävä markkinointi-myynnin edistämiskokonaisuus, johon kannattaa panostaa.